Kruger är stort, inte lika lätt att se elefanthjorden på denna bild

Vi kombinerar ditt äventyr med Krugerparken

Kruger national park

Kruger är Sydafrikas största national park, den är över 30 mil lång och över 5 mil bred. Ytan motsvarar en yta som är lika stor som man slår ihop Uppland och Västmanland.

Parken är över 100 år och djurens antal ökar stadigt.
Man arbetar aktivt mot tjuvjakt, främst skyddas noshörningarna.
Det finns ett antal camps inne i Krugerparken som man kan övernatta i.
Det är tillåtet att åka i egen bil inne i parken, det finns ett fåtal asfalterade vägar i parken (max hastighet 50 km) samt flera grusvägar som skapar ett vägnät genom parken.

Mjejane har en egen bro in till kruger

Mjejane har en egen bro in till kruger